Natuurlijk Grevelingen

Laat de grevelingen niet verdrinken

De herfstschroeforchis (Spiranthes spiralis) is een orchidee. De soort is een in Nederland wettelijk beschermde plant en staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeer sterk afgenomen.

Lees meer...

De groenknolorchis of sturmia (Liparis loeselii) is een orchidee. Het is een typische plant van jonge duingebieden en trilveen.

Lees meer...

De bontbekplevier (Charadrius hiaticula) is een vogel uit de familie van plevieren (Charadriidae).

Lees meer...

Voor Staatsbosbeheer deed Kees de Kraker onderzoek naar voorkomen van Noordse woelmuis op de Slikken van Flakkee. Verrassend hierbij was de vangst van Waterspitsmuis op een drietal locaties op de Slikken van Flakkee.

Lees meer...

Microtus oeconomus is het grootste geslacht uit de onderfamilie der woelmuizen. Het geslacht komt voornamelijk voor in het Holarctisch gebied.

Lees meer...