Natuurlijk Grevelingen

Laat de grevelingen niet verdrinken

Voor Staatsbosbeheer deed Kees de Kraker onderzoek naar voorkomen van Noordse woelmuis op de Slikken van Flakkee. Verrassend hierbij was de vangst van Waterspitsmuis op een drietal locaties op de Slikken van Flakkee.

Op Schouwen kom de Waterspitsmuis niet voor, maar op Goeree op verschillende plekken en leuk om vast te stellen dat de soort zich hier uitbreidt. Terwijl het in het nieuws was dat de Waterspitsmuis van Texel verdwenen zou zijn vanwege de komst en explosieve uitbreiding van de Huisspitsmuis. Op de Slikken van Flakkee komen beide soorten in hetzelfde biotoop voor.

 

De waterspitsmuis (Neomys fodiens) is een van de grootste Europese spitsmuizen. In de bergen van Midden- en Zuid-Europa leeft de verwante Millers waterspitsmuis (Neomys anomalus)
Meer informatie over de waterspitsmuis vindt u op wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterspitsmuis

Gevangen waterspitsmuis