Natuurlijk Grevelingen

Laat de grevelingen niet verdrinken

De voornaamste zorgen en twijfels betreffen het mogelijk grootschalig verlies van de huidige N2000- natuurwaarden t.w. de primaire duinvegetaties en de kustbroedvogels, de mate waarin gemitigeerd zou kunnen worden, de wellicht overspannen verwachtingen van de te realiseren ecologische winst , de grootte van de in te voeren getijslag en de te verwachten erosie.

Lees meer...

Het Grevelingendebat ging veel over dynamiek. Eén al euforie. We hoorden zelfs dat de getijdendynamiek prima kon samengaan met behoud van de bestaande natuurwaarden (overigens momenteel nog één van de hoofddoelstellingen van GZH).

Lees meer...

“Ik mis het getij nog elke dag”, zei ooit een oud-visser en natuurbeschermer bij zijn dagelijkse rondje lang de haven van zijn eigen Brouwershaven. Het komende en gaande water, de glanzend nat droogvallende platen, de zwermen sterns, meeuwen en steltlopers, de grote groepen zeehonden, het steeds wisselende beeld, de geur…..

Lees meer...

Sinds de afsluiting van de Grevelingen in 1972 is gaandeweg gebleken dat er in het grootste aangelegde zoutwatermeer van Europa een gelaagdheid is ontstaan en uitwisseling van zuurstof tussen boven- en onderwaterlagen niet meer plaats vindt.

Lees meer...