Natuurlijk Grevelingen

Laat de grevelingen niet verdrinken

Oplossing:
Als er geen getijde komt in de Grevelingen, dan moet er toch een oplossing komen voor de slechte waterkwaliteit in de onderste lagen van de Grevelingen. En zo snel mogelijk!
Er zijn alternatieven mogelijk voor verbeteringen op kort termijn van de zuurstofloze lagen in de Grevelingen. Zelfs veel goedkoper dan een doorlaat in de Brouwersdam.
Zo is voorgesteld om lucht te injecteren op de bodem van de diepere delen en zo beweging tussen de waterlagen te veroorzaken en de zuurstofgraad verhogen, zodat het bodemleven weer een kans krijgt. De huidige doorlaatsluis in de Brouwersdam kan het losgewoelde sediment spuien of dat kan eenmalig met behulp van baggerschepen worden verwijderd.
Op deze manier kan veel goedkoper en sneller een betere waterkwaliteit verkregen worden.
 Bij het waterschap Rijnland kan men zien hoe dat daar al jaren met luchtinjectie gebeurt om de waterkwaliteit te verbeteren!
Ook met behulp van waterjets kan oppervlaktewater naar diepere waterlagen geïnjecteerd worden, zoals in Deense fjorden beproefd is, waar een zelfde problematiek zich voor deed.
Een kleine proef met lucht en / of water kan aantonen dat dit de oplossingen zijn voor de gelaagdheid met de daarbij behorende zuurstofloosheid.
Waarom niet via de Oosterschelde afvoeren? Daar is veel meer berging mogelijk en een doorlaat in de vorm van de Oosterschelde dam is er al! En de dijken zijn al op Delta hoogte!
Voordelen van geen getijde in de Grevelingen:
•    Op kort termijn kan met de verbetering van de waterkwaliteit begonnen worden. Ook kleine proeven met luchtleidingen en / of waterjets kunnen aantonen dat het werkt!
•    Geen getijde betekent behoud van de zeldzame habitat op eilanden en slikken voor vogels, planten en dieren, zoals de Noordse Woelmuis en broedvogels.
•    Kostenreductie van honderden miljoenen, omdat er veel minder aanpassingen nodig zijn. Dit geld is op andere manieren beter te gebruiken!
•    Duikers en mosselvissers tevreden met de verbeterde waterkwaliteit.
•    En de economische en toeristische plannen van Gemeenten rondom de Grevelingen kunnen gewoon zonder bijzondere aanpassingen voor extreem hoog water doorgang vinden als daar consensus over komt. Nieuwe ontwikkelingen zijn niet tegen te houden!
•    Als een opvang gebied voor rivierwater nodig blijkt te zijn, dan kan dat veel goedkoper met een doorlaat richting Oosterschelde. Hier zijn de nodige spuisluizen al aanwezig en een veel groter opslaggebied beschikbaar.