Natuurlijk Grevelingen

Laat de grevelingen niet verdrinken

Nadelen van getijde in de Grevelingen:
(doorlaat in Brouwersdam en misschien in Grevelingendam)
•    Veel Natura 2000 gebied zal verdwijnen door het toelaten van getijde! Zal Europa de regels aanpassen om “nieuwe”natuur te laten prevaleren voor de bestaande natuur die verdwijnt?
•    Omdat het nog jaren zal duren, mede door de economische crisis en onderzoeken naar rendabele turbines die in de doorlaat gemonteerd zouden moeten worden, zal het zuurstofloze diepere water zich waarschijnlijk nog uitbreiden met de daarbij behorende nadelen.
•    Verdere verzilting van landbouwgrond van de aanliggende gebieden.
•    Minder plek voor dagtoerisme omdat ¼ van de Brouwersdam gebruikt gaat worden voor een nieuwe doorlaatsluis op een plek waar nu dagtoerisme plaats vindt.
•    Veel watersporters zullen vertrekken doordat ondiepe gedeelten in de Grevelingen ontstaan (bij laag water) en getijde stroming in de westelijke Grevelingen ontstaat!
Slechts een handjevol watersporters zullen blijven en kikken op stroming en getijde.
•    De vraag is of een doorlaat de migratie van waterdieren gaat bevorderen en als turbines geplaatst gaan worden, gaan die dan als gehaktmolen werken om alleen enkele gezinnen van groene stroom te kunnen voorzien? (40% gehakte vis bij proef in Afsluitdijk)
•    Dijken moeten verzwaard worden en Center Parcs Port Zélande omdijkt.
•    Watersport bedrijven moeten aangepast worden voor het getijde. Zeker als
Grevelingen ook nog als opvanggebied grote rivieren moet gaan functioneren
(extra hoog water plus 2 meter!)

 

Burgh Haamstede jan. 2014.
Kritisch toeschouwer, realist en belastingbetaler.