Natuurlijk Grevelingen

Laat de grevelingen niet verdrinken

Wat gaat verloren op de Veermansplaat bij de invoering van gedempt getij?
Hierbij gaat o.a. verloren:

  • De grootste groeiplaats van Groenknolorchis in West-Europa en een groot oppervlak aan zeldzame vochtige duinvalleivegetatie.
  • Zilt habitat voor halobionte loopkevers.
  • Bijzondere zilte-brakke vegetatie
  • Foerageergebied van Bontbekplevier, Strandplevier en Rotgans

Naar verwachting zal het toekomstig intergetijdegebied hier als foerageergebied voor steltlopers van lage kwaliteit zijn (weinig voedsel want erg zandig en laagst gelegen deel slechts kortstondig droogvallend, daarnaast zal het Grevelingenwater mede door de relatief geringe stroming weinig voedingstoffen aanvoeren). Door verdere erosie zal in jaren na invoering van het getij, al snel een gedeelte van het in eerste instantie droogvallend slik onder water verdwijnen.

In de foto hier onder kunt u zien wat er voor de veermansplaat veranderd, als er getijde in de Grevelingen komt.

Veermansplaat